Τι είναι η κατάκλιση, πώς μπορεί να προληφθεί και πώς αντιμετωπίζεται; Κατάκλιση (bedsore – pressuresore) χαρακτηρίζεται η κυτταρική νέκρωση μιας περιοχής του σώματος που προκαλείται από διακοπή της μικροκυκλοφορίας στους ιστούς αυτής της περιοχής. Η κατάκλιση είναι μια εντοπισμένη...