Πλατεία Παναιτωλίου 8 , Νέα Ιωνία, Αθήνα 2155559641 & 6976406433 nikoskouzanidis@gmail.com

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο Ιατρός κ.Κουζανίδης Νικόλαος έχει συμμετάσχει στα παρακάτω ιατρικά συνέδρια

 • 19th International Seminar of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists & Oncologists
 • 30 Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ
 • 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων
 • 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής
 • 2nd International Workshop in Peritoneal Carcinomatosis,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Κουζανίδης Νικόλαος είναι γενικός χειρουργός, πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, τη ρομποτική χειρουργική και την τηλεχειρουργική..
Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες

Ο Ιατρός Κουζανίδης Νικόλαος αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει πλήθος χειρουργικών επεμβάσεων, ενδοσκοπικά ή λαπαροσκοπικά, σύμφωνα με τις αρχές της ελάχιστα επεμβατικά χειρουργικής. – Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις

Οι δημοσιεύσεις του ιατρού κ.Νικόλαου Κουζανίδη. Ο ιατρός έχει πραγματοποιήσει μια πληθώρα δημοσιεύσεων κατά την διάρκεια της καριέρας του και σκοπεύει να συνεχίσει το επιστημονικό του έργο. – Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια κ. Κουζανίδης Νικόλαος
 • Ignatiadis I, Potaris K, Tsiaba V, Kouzanidis N, Fandridis E, Michos P, Gerostathopoulos N. “Compositum Reversed Pedicled Flap of the 6th Rib with the Serratus Anterior Muscle to Bridge Humeral Bone Defect” Combined Annual Meeting Of the Hellenic Society for Reconstructive Microsurgery & Of the Hellenic Society for Surgery of the Hand Killini, 6-10 September 2006
 • Π.Θ. Μίχος, Χ. Χατζηαντωνίου, Ι. Γακίδης, Ν. Κουζανίδης, Π. Φωτεινόπουλος, Ε. Σάρρας Μεσοθωρακίτιδα: Ο Ρόλος της Έγκαιρης και Επιθετικής Χειρουργικής Αντιμετώπισης 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς & Αγγείων. Θεσσαλονίκη , 9-11 Νοεμβρίου 2006
 • Π.Θ. Μίχος, Χ. Χατζηαντωνίου, Ι. Γακίδης, Κ. Πόταρης, Ν. Κουζανίδης, Ε. Σάρρας, Π. Φωτεινόπουλος, Ο. Καραργύρης Λανθάνων (Occult) Πνευμοθώρακας: Η Διαγνωστική Προσέγγιση και η Σημασία του στην Πρόγνωση 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς & Αγγείων. Θεσσαλονίκη , 9-11 Νοεμβρίου 2006
 • Π.Θ. Μίχος, Χ. Χατζηαντωνίου, Ι. Γακίδης, Κ. Πόταρης, Ε. Σάρρας, Ν. Κουζανίδης, Π. Παπαδημητρόπουλος, Π. Φωτεινόπουλος. Ιατρογενείς Κακώσεις Θώρακος 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς & Αγγείων. Θεσσαλονίκη , 9-11 Νοεμβρίου 2006
 • Π.Θ. Μίχος, Ι. Γακίδης, Κ. Πόταρης, Χ. Χατζηαντωνίου, Ν. Κουζανίδης, Π. Φωτεινόπουλος, Ο. Καραργύρης Τραυματική Ψευδοκύστη Πνεύμονος: Διάγνωση και Θεραπευτική Αντιμετώπιση 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς & Αγγείων. Θεσσαλονίκη , 9-11 Νοεμβρίου 2006
 • Μίχος Θρ.Π., Γακίδης Ι., Κουζανίδης Ν., Χατζηαντωνίου Χρ., Σάρρας Ε., Πόταρης Κ. Video- Υποβοηθούμενη Θωρακική Χειρουργική και Τραύμα Θώρακος 4ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής, Αθήνα , 22-24 Φεβρουαρίου 2007
 • Μίχος Θρ.Π., Γακίδης Ι., Σάρρας Ε., Χατζηαντωνίου Χρ., Κουζανίδης Ν. Θλάση Μυοκαρδίου Μετά από Κάταγμα Στέρνου 4ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής, Αθήνα , 22-24 Φεβρουαρίου 2007
 • Παρασκευόπουλος Ι.Α., Κωστόπουλος Ο., Παπαζαχαρίας Χ., Φωτίου Ε., Κουζανίδης Ν., Χατζόπουλος Κ., Καλδής Β., Καλημέρης Σ., Παπαδάκης Γ. Αντιμετώπιση Τραυματικών Κακώσεων Λεπτού Εντέρου 4ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής, Αθήνα , 22-24 Φεβρουαρίου 2007
 • Χατζόπουλος Κ., Παρασκευόπουλος Ι.Α., Κωστόπουλος Ο., Παπαζαχαρίας Χ., Καλημέρης Σ., Φωτίου Ε., Καλδής Β., Κουζανίδης Ν., Παπαδάκης Γ. Περιφερικό Αιμάτωμα μετά από Πτώση εξ’ Ύψους ως Πρώτη Εκδήλωση Αδενοκαρκινώματος Νεφρού 4ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής, Αθήνα , 22-24 Φεβρουαρίου 2007
 • Petros Thr. Michos, Ioannis Gakidis, Christos Chatziantoniou, Nikolaos Kouzanidis Surgical Treatment Of Hydatic Cyst Of the Lung: Review Of 28 Cases 22nd International Congress of Hydatidology & International Symposium on Zoonoses, Athens, 15-19 May 2007.
 • Κ. Χατζόπουλος, Ι.Α. Παρασκευόπουλος, Χ. Παπαζαχαρίας, Ο. Κωστόπουλος, Ε. Ηλιοπούλου, Α. Κεπενεκίδης, Β. Καλδής, Ν. Κουζανίδης, Γ. Παπαδάκης Νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών μορίων: Περίπτωση λίαν εκτεταμένης απονευρωσίτιδας σε ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα, 7-9 Δεκεμβρίου 2007
 • Β. Καλδής, Ι.Α. Παρασκευόπουλος, Ο. Κωστόπουλος, Χ. Παπαζαχαρίας, Σ.Καλημέρης, Κ. Χατζόπουλος, Ν. Κουζανίδης, Ε. Ιωαννίδου, Γ. Παπαδάκης. Σπλαχνική λεϊσμανίαση (ΣΛ) υποδυόμενη άτυπη εικόνα χειρουργικής κοιλίας 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα, 7-9 Δεκεμβρίου 2007
 • J.A. Paraskevopoulos, O. Kostopoulos, C Papazacharias, K Chatzopoulos, V. Kaldis, N. Kouzanidis, G. Papadakis Laparoscopic cholecystectomy in patients with previous laparotomy 16th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Stockholm Sweden 11-14 June 2008
 • J.A. Paraskevopoulos, A. Polydorou, O. Kostopoulos, C Papazacharias, K Chatzopoulos, V. Kaldis, N. Kouzanidis, G. Papadakis Bile leak following laparoscopic cholecystectomy: the role of ERCP – A 10 year experience 16th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Stockholm Sweden 11-14 June 2008
 • J.A. Paraskevopoulos, O. Kostopoulos, C Papazacharias, H Mahera, N. Kouzanidis, P. Tziakou, K Chatzopoulos, V. Kaldis, G. Papadakis Incidental gallbladder carcinoma diagnosed after laparoscopic cholecystectomy 16th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Stockholm Sweden 11-14 June 2008
 • Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Κωστόπουλος Ορέστης, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Μαχαίρα Ελένη, Κουζανίδης Νικόλαος, Φυτίλη Παναγιώτα, Σαρρής Γεώργιος, Κομζιάς Δημήτριος, Καλδής Βασίλειος, Παπαδάκης Γεώργιος Μικροκαρκίνωμα του θυρεοειδούς ως τυχαίο ιστολογικό εύρημα σε ολική θυρεοειδεκτομή για πολυοζώδη βρογχοκήλη 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2008
 • Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Μαχαίρα Ελένη, Κωστόπουλος Ορέστης, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Καλημέρης Σταμάτης, Κουζανίδης Νικόλαος, Φυτίλη Παναγιώτα, Σαρρής Γεώργιος, Καλδής Βασίλειος, Παπαδάκης Γεώργιος Καρκινοειδές σκωληκοειδούς αποφύσεως ως τυχαίο εύρημα σε σκωληκοειδεκτομή για οξεία σκωληκοειδίτιδα 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2008
 • Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Παπαϊωάννου Βασιλική, Κωστόπουλος Ορέστης, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Κουζανίδης Νικόλαος, Σαρρής Γεώργιος, Κομζιάς Δημήτριος, Σπηλιόπουλος Παναγιώτης, Κουτσούκου Αλεξάνδρα, Παπαδάκης Γεώργιος 3-ετής μελέτη μικροβιαιμιών και συσχέτιση με αντίστοιχες θετικές καλλιέργειες άκρου φλεβοκαθετήρα σε χειρουργικούς ασθενείς 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2008
 • Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Κωστόπουλος Ορέστης, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Καλημέρης Σταμάτης, Κουζανίδης Νικόλαος, Σαρρής Γεώργιος, Καλδής Βασίλειος, Κομζιάς Δημήτριος, Παπαδάκης Γεώργιος. Ο ρόλος της χοληδοχο-δωδεκαδακτυλικής αναστόμωσης στην εποχή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2008
 • Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Νικόλαος Κουζανίδης The Value of oxidized regenerated cellulose in the prevention of postoperative adhesion formation in general surgery Λήψη 2ου βραβείου από την επιστημονική επιτροπή 11ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής Κλινικές Περιπτώσεις & Σπάνια Νοσήματα, Αθήνα, 28-29 Νοεμβρίου 2008
 • Κουζανίδης Ν., Παρασκευόπουλος ΙΑ., Καλδής B., Κωστόπουλος Ο., Παπαζαχαρίας Χ., Φωτίου Ε., Χατζόπουλος Κ., Παπαδάκης Γ Ανοσολογικού τύπου θρομβοπενία εξ ηπαρίνης με φλεβική θρομβοεμβολική νόσο (ΗΙΤ) σε ασθενή υπό θρομβοπροφύλαξη με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, επιτυχής θεραπευτική αντιμετώπιση του 1ου επεισοδίου, υποτροπή της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου και υποκείμενη νεοπλασματική νόσος 5ο Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας τραύματος και επείγουσας χειρουργικής, Αθήνα, 19-21 Φεβρουαρίου 2009
 • Καλδής Β., Παπαζαχαρίας Χ., Κουζανίδης Ν. ,Χατζάκης Ε., Πετροσιάν Τ., Βλαχάκης Ε. , Ντούνης Β. , Παρασκευόπουλος ΙΑ. Διαδερμική τραχειοστομία σε πολυτραυματίες ασθενείς ΜΕΘ: τετραετής αναδρομική ανάλυση 5ο Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας τραύματος και επείγουσας χειρουργικής, Αθήνα, 19-21 Φεβρουαρίου 2009
 • Κουζανίδης Ν., Καλδής Β ,Κωστόπουλος Ο., Παπαζαχαρίας Χ., Χατζάκης Ε., Γεωργίου Δ., Παρασκευόπουλος ΙΑ. Ετήσια καταγραφή θυμάτων ξυλοδαρμού στο νοσοκομείο ΚΑΤ 5ο Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας τραύματος και επείγουσας χειρουργικής, Αθήνα, 19-21 Φεβρουαρίου 2009
 • Χατζάκης Ε., Κουζανίδης Ν., Καλδής Β., Παπαζαχαρίας Χ., Κωστόπουλος Ο., Βλαχάκης Ε., Ντούνης Β ,Παπαδάκης Γ., Παρασκευόπουλος ΙΑ. Τραυματική ρήξη σπληνός αναδρομική μελέτη 55 περιστατικών 5ο Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας τραύματος και επείγουσας χειρουργικής, Αθήνα, 19-21 Φεβρουαρίου 2009
 • Καλδής Β , Μασσαλής Ι ,Κουζανίδης Ν, Σαρρής Γ, Παπαζαχαρίας Χ.,Κοτρώτσιου Γ, Γεωργίου Δ , Αγγελάκη Κ. ,Παρασκευόπουλος ΙΑ Υποδοχή – διαλογή – διαχείρηση πολυτραυματιών στην αίθουσα αναζωογόνησης του ΤΕΠ 5ο Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας τραύματος και επείγουσας χειρουργικής, Αθήνα, 19-21 Φεβρουαρίου 2009
 • Χατζάκης Ε, Φωτίου Ε., Κουζανίδης Ν., Κωστόπουλος Ο., Καλημέρης Σ., Παρασκευόπουλος ΙΑ. Οξεία αλιθιασική χολοκυστίτιδα σε ασθενείς στη ΜΕΘ 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Ιωάννινα, 20-22 Νοεμβρίου 2009
 • Νερούλια Αν., Χατζόπουλος Κ., Κουζανίδης Ν., Κωστόπουλος Ορ., Παπαζαχαρίας Χ., Παρασκευόπουλος Ι Α Περίπτωση πολυτραυματία με μακρόχρονη παραμονή στη ΜΕΘ λόγω βαρύτατων κακώσεων και επανειλημμένων λοιμώξεων 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Ιωάννινα, 20-22 Νοεμβρίου 2009
 • Παπαϊωάννου Β., Κουζανίδης Ν.,Χατζάκης Ε., Νερούλια Α., Τσιπλάκου Σ., Στυλιανάκης Α., Κουτσούκου Α., Παρασκευόπουλος ΙΑ. Ευαισθησία στα αντιβιοτικά των συχνότερα απομονωθέντων βακτηρίων από χειρουργικούς ασθενείς 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Ιωάννινα, 20-22 Νοεμβρίου 2009
 • Στυλιανάκης Α., Κουζανίδης Ν.,Χατζάκης Ε., Νερούλια Α., Παπαϊωάννου Β Τσιπλάκου Σ., Κουτσούκου Α., Παρασκευόπουλος ΙΑ. Λοιμώξεις ασθενών χειρουργικής κλινικής 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Ιωάννινα, 20-22 Νοεμβρίου 2009
 • Ι.Α.Παρασκευόπουλος, Ο.Κωστόπουλος, Χ.Παπαζαχαρίας, Α.Σοφιανού, Β.Καλδής, Ν.Κουζανίδης. Διεγχειρητική αναγνώριση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου κατά την εκτέλεση θυρεοειδεκτομής με τη χρήση ηλεκτροδίων νευρο- παρακολούθηση (neuromonitoring) 12ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής- Monitoring, Αθήνα, Νοέμβριος 2009
 • Κουζανίδης Ν., Χατζόπουλος Κ., Παπαζαχαρίας Χρ. Τραύμα και Χειρουργική Αντιμετώπιση Αυτού 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Χείρουργών Αθήνα, 16-17 Απριλίου 2010
 • N. Κουζανίδης, Ε. Χατζάκης, Α. Νερούλια, Α. Πηλαβάς, Χ. Παπαζαχαρίας, ΙΑ. Παρασκευόπουλος Ποσοστά επιτυχίας καθετηριασμού κεντρικών φλεβών και επιπλοκών 36Ο Πανελληνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα, 4-8 Μαϊου 2010
 • Ν. Κουζανίδης, E Φωτίου, Κ. Χατζόπουλος, Χ. Παπαζαχαρίας, Ο. Κωστόπουλος, ΙΑ Παρασκευόπουλος. Συχνές Χειρουργικές Επεμβάσεις στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 36Ο Πανελληνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα, 4-8 Μαϊου 2010
 • Κουζανίδης Νικόλαος, Φωτίου Ελευθέριος, Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Πηλαβάς Ανδρέας, Άλλιος Δημήτριος, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Πιτερός Γεώργιος, Παρασκευόπουλος Ιωάννης Αντιμετώπιση Συνδρόμου Βραχέως Εντέρου 27Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010
 • Στυλιανάκης Αντώνιος, Κουζανίδης Νικόλαος, Παπαϊωάννου Βασιλίκη, Φωτίου Ελευθέριος, Τσιπλάκου Σοφία, Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Θωμαϊδης Παναγιώτης, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Κουτσούκου Αλεξάνδρα, Παρασκευόπουλος Ιωάννης ΜΕΛΕΤΗ GRAM(-)ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 27Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010
 • Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Κωστόπουλος Ορέστης, Φωτίου Ελευθέριος, Κουζανίδης Νικόλαος, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Παρασκευόπουλος Ιωάννης ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 27Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010
 • Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Φωτίου Ελευθέριος, Κωστόπουλος Ορέστης, Κουζανίδης Νικόλαος, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Παρασκευόπουλος Ιωάννη ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟ ΟΠΛΟ 27Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010
 • Φωτίου Ελευθέριος, Κουζανίδης Νικόλαος, Άλλιος Δημήτριος, Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Πιτερός Γεώργιος, Παρασκευόπουλος Ιωάννης ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ: 15ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 27Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010
 • Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Κωστόπουλος Ορέστης, Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Κουζανίδης Νικόλαος, Φωτίου Ελευθέριος ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΟΞΕΙΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ( > 80 ΕΤΩΝ ) 27Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010
 • Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Κωστόπουλος Ορέστης, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Φωτίου Ελευθέριος, Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Κουζανίδης Νικόλαος ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ″ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ″ ( > 80 ΕΤΩΝ ) 27Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010
 • Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Φωτίου Ελευθέριος, Πηλαβάς Ανδρέας, Κουζανίδης Νικόλαος, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Παρασκευόπουλος Ιωάννης ΑΛΓΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΛΑΓΟΝΙΟΥ ΒΟΘΡΟΥ – ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 27Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010
 • Παπαϊωάννου Βασιλική, Κουζανίδης Νικόλαος, Τσιπλάκου Σοφία, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Στυλιανάκης Αντώνιος, Μητρούσια-Ζιούβα Αγγελική, Κουτσούκου Αλεξάνδρα, Παρασκευόπουλος Ιωάννης . ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΑΠΟ RHODOTORULA RUBRA ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 27Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010
 • Πιτερός Γεώργιος, Κουζανίδης Νικόλαος, Σαχμπαζίδης Κβέντιν, Φωτίου Ελευθέριος, Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Παρασκευόπoυλος Ιωάννης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΗΛΙΚΑΣ(>80 ΕΤΩΝ) 27Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010
 • Τσιπλάκου Σοφία, Κουζανίδης Νικόλαος, Παπαϊωάννου Βασιλική, Σαχμπασίδης Κβέντυ, Στυλιανάκης Αντώνιος, Καρρά Χαρίκλεια, Κουτσούκου Αλεξάνδρα, Παρασκευόπουλος Ιωάννης ΤΡΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 27Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010
 • Πηλαβάς Ανδρέας, Παπαζαχαριας Χρήστος, Φωτίου Ελευθέριος, Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Κουζανίδης Νικόλαος, Παρασκευόπουλος Ιωάννης. ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘ 27Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010
 • Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Κουζανίδης Νικόλαος, Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Φωτίου Ελευθέριος ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ 2ης ΜΟΙΡΑΣ 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 27Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010
 • Άλλιος Δημήτριος, Φωτίου Ελευθέριος, Χατζόπουλος Κωνσταντίνος, Κουζανίδης Νικόλαος, Πηλαβάς Ανδρέας,Παπαζαχαρίας Χρήστος, Παρασκευόπουλος Ιωάννης ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 27Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010
 • Κουζανίδης Ν, Φωτίου Ελ, Χατζόπουλος Κ, Παπαζαχαρίας Χ, Παρασκευόπουλος Ι. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΠΛΗΝΟΣ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΕΤΩΝ 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής Θεσσαλονίκη, 17-19 Φεβρουάριου 2011
 • Κουζανίδης Ν, Φωτίου Ελ, Χατζόπουλος Κ, Παπαζαχαρίας Χ, Παρασκευόπουλος Ι. ΡΗΞΗ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής Θεσσαλονίκη, 17-19 Φεβρουάριου 2011
 • Χατζόπουλος Κ, Φωτίου Ελ, Κουζανίδης Ν, Σαχμπαζίδης Κ, Άλλιος Δ, Παπαζαχαρίας Χ, Παρασκευόπουλος Ι. ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΑ ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής Θεσσαλονίκη, 17-19 Φεβρουάριου 2011
 • Παρασκευόπουλος Ι, Κωστόπουλος Ο, Παπαζαχαρίας Χ, Φωτίου Ελ, ΚουζανίδηςΝ, Χατζόπουλος Κ, Σαχμπαζίδης Κ, Πιτερός Γ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΡΗΞΕΩΣ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ΝΗΣΤΙΔΑΣ 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής Θεσσαλονίκη, 17-19 Φεβρουάριου 2011
 • Παρασκευόπουλος Ι, Κωστόπουλος Ο, Παπαζαχαρίας Χ, Κουζανίδης Ν, Χατζόπουλος Κ, Φωτίου Ελ, Πηλαβάς Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘ 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής Θεσσαλονίκη, 17-19 Φεβρουάριου 2011
 • Ι.Α.Παρασκευόπουλος, Ο. Κωστόπουλος, Χ. Παπαζαχαρίας, Ν. Κουζανίδης, Α. Πηλαβάς, Δ. Άλλιος, Μ. Δημητριέφ, Δ. Μπουρνάκης ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΗΛΑΪΔΙΤΗ 37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21 Μαϊου 2011
 • Ν. Κουζανίδης, Ε. Φωτίου, Κ. Χατζόπουλος, Α. Πηλαβάς, Δ. Άλλιος, Μ. Δημητριέφ, Δ. Μπουρνάκης, Χ. Παπαζαχαρίας, Ι.Α.Παρασκευόπουλος ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΣΑΚΟΕΙΔΕΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΦΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21 Μαϊου 2011
 • Γιάλβαλης Δ., Κωστόπουλος Ο., Παπαζαχαρίας Χ., Φωτίου Ελ., Κουζανίδης Ν., Αλλιος Δ., Παρασκευόπουλος Ι. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής 26-28 Μαϊου 2011, Αθήνα
 • Γιάλβαλης Δ , Δημητριέφ Μ, Κουζανίδης Ν, Φωτίου Ελ, Χατζόπουλος Κ, Κωστόπουλος Ο, Παπαζαχαρίας Χ, Παρασκευόπουλος Ι. ΕΚΒΑΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής 26-28 Μαϊου 2011, Αθήνα
 • Δ. Γιάλβαλης, Μ. Δημητριέφ, Δ. Αλλιος, Ν. Κουζανίδης, Κ. Χατζόπουλος, Ε. Φωτίου, Χ. Παπαζαχαρίας, Ι.Α. Παρασκευόπουλος Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΙΤΑΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2011
 • Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Κουζανίδης Νικόλαος, Φωτίου Ελευθέριος, Χατζόπουλος Κωνσταντίνος ΕΝΤΑΦΙΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ( PORTS ) ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ : 3 – ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 28Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 21-24 Νοεμβρίου 2012
 • Ν. Κουζανίδης1, Δ. Μαρκοπούλου1, Μ. Παλαύρα1, Δ. Άλλιος2 , Δ. Μπουρνάκης2, Ε. Παπαδάκη1 ,Χ. Παπαζαχαρίας2, ΙΑ Παρασκευόπουλος2, Ι. Αλαμάνος1. Β Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)1, Α’ Γεν. Χειρουργική 2, ΓΝΑ ¨ΚΑΤ¨, Κηφισιά ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗ Β ΜΕΘ 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής, Αθήνα 25-27/4/2013
 • Ν. Κουζανίδης2, Μ. Παλαύρα2, Δ. Μαρκοπούλου2, Λ. Φιλίππου2, Φ. Καλογερόπουλος2, Δ. Άλλιος1, X. Παπαζαχαρίας1, ΙΑ Παρασκευόπουλος1, Ι. Αλαμάνος2. Α’ Τμήμα Γενικής Χειρουργικής1, Β’ ΜΕΘ2, ΓΝΑ ¨ΚΑΤ¨, Κηφισιά ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ). 3-ΕΤΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής, Αθήνα 25-27/4/2013
 • Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Καρέτσου Αθηνά, Κουζανίδης Νικόλαος, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Βλαστός Ευστράτιος ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 12-15 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα
 • Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Γκέγκες Ιωάννης, * Βλάχου Ιωάννα, * Σταϊκίδου Ιωάννα, Κουζανίδης Νικόλαος Α΄ Τμήμα Γενικής Χειρουργικής & * Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Κηφισιά ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ FOURNIER ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΝΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΤ ΙΣΧΙΟ ΑΡΘΡΩΣΗ 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 12-15 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα
 • Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Σαχμπαζίδης Κβέντιν, Καρέτσου Αθηνά, Κουζανίδης Νικόλαος ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ : ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΠΩΤΕΡΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 12-15 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα
 • Άλλιος Δημήτριος, Περιστέρη Δήμητρα, Κουζανίδης Νικόλαος, Βλαστός Ευστράτιος, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Παρασκευόπουλος Ιωάννης ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ:ΤΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ; 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 12-15 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα
 • Κουζανίδης Νικόλαος, Σαρρής Γεώργιος, Πηλαβάς Αντρέας , Άλλιος Δημήτρης, Σαχμπαζίδης Κβέντιν, , Καρέτσου Αθηνά, Γκέγκες Ιωάννης, Παπαζαχαρίας Χρήστος, Ιωάννης Α. Παρασκευόπουλος ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘ 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 12-15 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα
 • *Σοφία Τσιπλάκου, Νικόλαος Κουζανίδης, *Βασιλική Παπαϊωάννου, *Ελένη Κοίλιαρη, Γεώργιος Σαρρής, *Σωτηρία Ψαλλίδα, Αθηνά Καρέτσου, Ηλίας Φανουριάκης, Σωτηρία Σταμοπούλου, Χρήστος Παπαζαχαρίας, Ιωάννης Παρασκευόπουλος *Μικροβιολογικό Τμήμα, A΄ Τμήμα Γενικής Χειρουργικής, ΓΝΑ ‘ΚΑΤ’, Κηφισιά ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 14° Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων
 • *Βασιλική Παπαϊωάννου, Νικόλαος Κουζανίδης, *Σοφία Τσιπλάκου, *Ελένη Κοίλιαρη, Γεώργιος Σαρρής, *Σωτηρία Ψαλλίδα, Δημήτριος Άλλιος, Ιωάννης Γκέγκες, Σωτηρία Σταμοπούλου, Χρήστος Παπαζαχαρίας, Ιωάννης Παρασκευόπουλος *Μικροβιολογικό Τμήμα, A΄ Τμήμα Γενικής Χειρουργικής, ΓΝΑ ‘ΚΑΤ’, Κηφισιά ΤΡΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΩΝ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ 14° Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ WORKSHOPS (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)

κ. Κουζανίδης Νικόλαος
 • Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση¨.Διημερίδα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Αθήνα , 22-23 Απριλίου 2000
 • 28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα , 21-25 Μαΐου 2002
 • 9ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Αθήνα , 9-11 Μαΐου 2003
 • 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα , 20-24 Μαΐου 2003
 • Σακχαρώδης Διαβήτης και Αθηροσκλήρωση, Πειραιάς , 4-6 Ιουνίου 2003
 • Kαταδυτική Ιατρική ( Σχολή Εφέδρων Υπαξιωματικών ΠΝ), Σκαραμαγκάς (ΚΕΠΑΛ), Φεβρουάριος 2005
 • Χειρουργική Μάχης ( Σχολή Εφέδρων Υπαξιωματικών ΠΝ), Σκαραμαγκάς (ΚΕΠΑΛ), Φεβρουάριος 2005
 • 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ιωάννινα, 6-8 Απριλίου 2006
 • Τα Αυτόματα Συρραπτικά εργαλεία στη Χειρουργική Θώρακος, Αθήνα, 1 Ιουλίου 2006
 • 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2006, Αθήνα, 22-26 Νοεμβρίου 2006
 • 5th International Postgraduate Course “ Frontiers in HPB Diseases” Athens, 9-10 March 2007
 • 5η Νοσηλευτική Ημερίδα «Προσεγγίζοντας τον Ασθενή… Μια Πρόκληση για κάθε Νοσηλευτή », Αθήνα, 19 Απριλίου 2007
 • 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Athens, 4-7 July 2007
 • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 5-7 Ιουλίου 2007
 • 10ο Θεματικό Συνέδριο ¨Εντατική Θεραπεία και Επείγουσα Ιατρική: Επεμβάσεις – Παρεμβάσεις¨, Αθήνα, 23-24 Νοεμβρίου 2007
 • 15th International Postgraduate Course: New Frontiers in the Diagnosis and Management of GI Diseases, Athens, December 13-15, 2007
 • Ρομποτική Χειρουργική: Παρόν και Μέλλον, Αθήνα, 1η Μαρτίου 2008
 • 1η Επιστημονική Συνάντηση Ενδοσκοπικής Χειρουργικής μέσω Φυσικών Οπών, Αθήνα, 28-29 Μαρτίου 2008
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, Αθήνα, 4-6 Απριλίου 2008
 • 2nd International Expert’s Meeting on Advanced Laparoscopic Surgery, Athens, June 20-22, 2008
 • Αντιμετώπιση Ηπατικών Μεταστάσεων από Καρκίνο Παχέως Εντέρου, Αθήνα, 3-4 Οκτωβρίου 2008
 • 11η Ετήσια ημερίδα & Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Καρκίνος του Μαστού «Προβληματισμοί στην Αντιμετώπιση της πρώιμης Νόσου», Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2008
 • 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2008
 • (Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου «Αρχές ογκολογικής χειρουργικής των συμπαγών όγκων» Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Μετεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου «Ο ρόλος της λεμφαδενεκτομής στη χειρουργική θεραπεία των συμπαγών όγκων»)
 • 4ο Επιστημονικό Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Αναισθησίας, Αθήνα, 13-15 Μαρτίου 2009
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παγκρεατολογίας, Αθήνα, 3-5 Απριλίου 2009
 • Επιστημονική ημερίδα : Νεώτερες εξελίξεις στη μοριακή βιολογία και τη χειρουργική του καρκίνου του παχέως εντέρου, Αθήνα, 4 Απριλίου 2009
 • 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 21-23 Μαϊου 2009 .
 • 2nd International Workshop in Peritoneal Carcinomatosis, Μεσολόγγι, 11-13 Ιουνίου 2009
 • 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Πράγα, 17-20 Ιουνίου 2009
 • 8th Congress of European HPB Association, Αθήνα , 18-20 Ιουνίου 2009
 • 4η Συνάντηση Χειρουργικής Ογκολογίας, Καμένα Βούρλα, 27-30 Αυγούστου 2009
 • 12η Ετήσια Διεθνής Ημερίδα & Μετεκπαιδευτικό Μάθημα ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ «Τεκμηρίωση Θεραπευτικών Αποφάσεων» Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2009
 • Τραύμα και Επείγουσα Χειρουργική Ναύπλιο, 6-7 Νοεμβρίου 2009
 • 17th United European Gastroenterology Week Λονδίνο, 21-25 Νοεμβρίου 2009
 • Ημερίδα Αποκατάστασης «Αποκατάσταση του Πολυτραυματία και του Ασθενή με ΑΕΕ. Η Συμβολή της Ομάδας Αποκατάστασης» Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2009
 • Σεμινάριο Βασικής και Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN, 21 Ιανουαρίου 2010
 • Ημερίδα Χειρουργικής Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2010
 • Ημερίδα Παιδοχειρουργικής Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2010
 • Σεμινάριο Ανανηπτών: «Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό (AED) Σισμανόγλειο, 6 Μαρτίου 2010
 • Μετεκπαιδευτική ημερίδα στην Τεχνητή Διατροφή με θέμα: «Nutrition Academy» Αθήνα, 20-21 Μαρτίου 2010
 • 32th International Congress of European Hernia Society Istanbul, 6-9 October 2010
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής Θεσσαλονίκη, 17-19 Φεβρουαρίου 2011
 • 2η Αγγειοχειρουργική Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Κατευθυντήριες αρχές Αγγειακού τραύματος» Αθήνα, 16 Απριλίου 2011
 • 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Αθήνα, 26-28 Μαϊου 2011
 • 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων Αθήνα, 4-6 Νοεμβρίου 2011
 • 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2011
 • 12ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Θεσσαλονίκη, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012
 • 18th International Seminar of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists & Oncologists Athens, 25th -27th October 2012
 • 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου 2012
 • 28Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Αθήνα, 21-24 Νοεμβρίου 2012
 • 15ο Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής- Μηχανική Υποστήριξη Οργανικών Συστημάτων Αθήνα, 23-24 Νοεμβρίου 2012

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή
9:00 πμ έως 9:00 μμ

Έκτακτη Ανάγκη

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε με στο 6976406433
Θέλετε να αναλάβω το ζήτημα υγείας σας;

Θα επικοινωνήσω άμεσα μαζί σας